DGEL Disney_Trendy Color Gel (ALL COLORS)

269,000 

DGEL DISNEY – TRENDY COLOR GEL (CHAI)

ÐỘ CỨNG: 4/5
ÐÈN CHIẾU: LED/UV 1 PHÚT
LOẠI: DẠNG CHAI
DUNG TÍCH 8ML 0.27 fl oz

VIDEO GIỚI THIỆU

가방 상품상세 이미지-S2L2
가방 모델 착용 이미지-S2L3
accessories product image-S1L6
accessories product image-S1L5
accessories product image-S1L4
accessories detail image-S1L3
accessories detail image-S1L2
accessories detail image-S1L1
Hình dáng

Dạng chai

Loại

Sơn gel màu

Brand

Màu

Mickey Mouse DT.01 (RED), Mickey Mouse DT.02 (ORANGE), Mickey Mouse DT.03 (DEEP YELLOW), Mickey Mouse DT.04 (YELLOW), Mickey Mouse DT.05 (GREEN), Mickey Mouse DT.06 (HOT PINK), Mickey Mouse DT.07 (BLUE), Mickey Mouse DT.08 (NAVY), Mickey Mouse DT.09 (PURPLE), Mickey Mouse DT.10 (BLACK), Minnie Mouse DT.11 (Nude White), Minnie Mouse DT.12 (Nude Floral), Minnie Mouse DT.13 (Nude Peach), Minnie Mouse DT.14 (Nude Beige), Minnie Mouse DT.15 (Nude Blossom), Minnie Mouse DT.16 (Nude Pink), Minnie Mouse DT.17 (Nude Glam), Minnie Mouse DT.18 (Nude Blush), Minnie Mouse DT.19 (Nude Rose), Minnie Mouse DT.20 (Nude Coral), Donald Duck DT.21 (Beige), Donald Duck DT.22 (Ash Rose), Donald Duck DT.23 (Ash Khaki), Donald Duck DT.24 (Ash Pink), Donald Duck DT.25 (Ash Gray), Donald Duck DT.26 (Ash Sky), Donald Duck DT.27 (Rose), Donald Duck DT.28 (Ash Blue), Donald Duck DT.29 (Ash Brown), Donald Duck DT.30 (White), Daisy Duck DT.31 (Cream), Daisy Duck DT.32 (Pastel Yellow), Daisy Duck DT.33 (Pastel Olive), Daisy Duck DT.34 (Pastel Green), Daisy Duck DT.35 (Mint), Daisy Duck DT.36 (Pastel Blue), Daisy Duck DT.37 (Pastel Purple), Daisy Duck DT.38 (Baby Pink), Daisy Duck DT.39 (Pastel Pink), Daisy Duck DT.40 (Peach), Summer Edition DT.41 (Neon Yellow), Summer Edition DT.42 (Neon Green), Summer Edition DT.43 (Neon Lime Green), Summer Edition DT.44 (Neon Deep Yellow), Summer Edition DT.45 (Neon Coral), Summer Edition DT.46 (Neon Pink), Summer Edition DT.47 (Neon Deep Pink), Summer Edition DT.48 (Neon Orange Red), Summer Edition DT.49 (Neon Sky Blue), Summer Edition DT.50 (Neon Violet)