DGEL Signature Neon City Collection

3,489,000 

DGEL SIGNATURE NEON CITY

ÐỘ CỨNG 3/5
ÐÈN CHIẾU LED/UV 1 phút
DUNG TÍCH: 12ML
LOẠI DẠNG CHAI

VIDEO GIỚI THIỆU

cosmetics detail image-S1L1
cosmetics detail image-S1L2cosmetics detail image-S1L2
cosmetics product image-S1L3
cosmetics product image-S1L4
Hình dáng

Dạng chai