ARTIST BRUSH POINT #06

539,000 

Cọ đầu nhọn #06

Tối ưu hóa cho nghệ thuật chạm nổi và có diện tích lớn, vì vậy bạn có thể sửa đổi các hình vẽ nghệ thuật một cách dễ dàng.